HTX NTTS Minh Hòa

HTX NTTS Minh Hòa

  • Ấp Bãi Chướng, Xã Hòn Nghệ, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
  • 0918361118
  • Chưa được đánh giá
150.000VNĐ