HTX dịch vụ và nuôi trồng thủy sản Kim Sơn

HTX dịch vụ và nuôi trồng thủy sản Kim Sơn

  • Xóm 5, xã Kim trung, Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
  • 0919202464
  • Chưa được đánh giá
37.000VNĐ
25.000VNĐ