HTX thủy sản Tái Sơn

HTX thủy sản Tái Sơn

  • Xã Tái Sơn, Tứ Kỳ , Hải Dương, Việt Nam
  • 0987903225
  • Chưa được đánh giá
45.000VNĐ
45.000VNĐ