HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SEN FARM
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SEN FARM

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SEN FARM

  • Số 232 Hoàng Lộc, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hai Dương, Việt Nam, Lê Thanh Nghị Hải Dương, Việt Nam
  • 0973969555
  • Chưa được đánh giá
100.000VNĐ
50.000VNĐ
55.000VNĐ