HTX CHẾ BIẾN SỮA BÒ PHÙ ĐỔNG

HTX CHẾ BIẾN SỮA BÒ PHÙ ĐỔNG

  • thôn Phù Dực, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Phù Đổng Hà Nội, Việt Nam
  • 0912382445
  • Chưa được đánh giá
-17%
Giá gốc là: 30.000VNĐ.Giá hiện tại là: 25.000VNĐ.