HTX KDDV TỔNG HỢP NN THỤY LÂM

HTX KDDV TỔNG HỢP NN THỤY LÂM

  • thôn Mạnh Tân, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội, Thụy Lâm Hà Nội, Việt Nam
  • 0976669658
  • Chưa được đánh giá
-21%
Giá gốc là: 90.000VNĐ.Giá hiện tại là: 71.000VNĐ.