HTX NN HỮA CƠ ĐỒNG PHÚ

HTX NN HỮA CƠ ĐỒNG PHÚ

  • xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, xã Đồng Phú Hà Nội, Việt Nam
  • 0383329615
  • Chưa được đánh giá
-13%
Giá gốc là: 150.000VNĐ.Giá hiện tại là: 130.000VNĐ.