HTX NN HỮU CƠ TIÊN DƯƠNG

HTX NN HỮU CƠ TIÊN DƯƠNG

  • xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội, Tiên Dương Hà Nội, Việt Nam
  • 0934413168
  • Chưa được đánh giá
-8%
Giá gốc là: 60.000VNĐ.Giá hiện tại là: 55.000VNĐ.