HTX NÔNG LÂM XÃ BẮC SƠN

HTX NÔNG LÂM XÃ BẮC SƠN

  • thôn Phúc Xuân, Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội, Bắc Sơn Hà Nội, Việt Nam
  • 0989351171
  • Chưa được đánh giá
-20%
Giá gốc là: 150.000VNĐ.Giá hiện tại là: 120.000VNĐ.