HTX NÔNG NGHIỆP ĐOÀN KẾT

HTX NÔNG NGHIỆP ĐOÀN KẾT

  • xã Phương tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, Phương Phú Hà Nội, Việt Nam
  • 0945549199
  • Chưa được đánh giá
-14%
Giá gốc là: 35.000VNĐ.Giá hiện tại là: 30.000VNĐ.