HTX RAU CẦN KHAI THÁI

HTX RAU CẦN KHAI THÁI

  • thôn Khai Thái, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, Khai Thái Hà Nội, Việt Nam
  • 0962397978
  • Chưa được đánh giá
-20%
Giá gốc là: 25.000VNĐ.Giá hiện tại là: 20.000VNĐ.